srenfrdees
Zakoni (0/1)
  • Zakon o udruženjima i fondacijama Repuglike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske broj 52/01)
  • Statut Udruženja MSRS
  • Strateški plan Udruženja MSRS 2016-2020
  • Operativni plan Udruženja MSRS 2016
  • Izvještaj o radu Udruženja UMSRS 2016
  • Operativni plan Udruženja MSRS 2017
  • Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom
  • Izvještaj BiH o provođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom
  • Zaključna razmatranja i preporuke Komiteta za prava osoba sa invaliditetom za BiH
  • Materijali za Skupštinu 2017
 
 
Powered by Phoca Download