srenfrdees

Usvojen Pravilnik o dodjeljivanju jednokratne pomoći članovima Udruženja

17. 10. 12

Logo MS RS webDana 10.10.2017. godine Upravni odbor udruženja na elekstronskoj sjednici usvojio je Pravilnik o dodjeljivanju jednokratne pomoći članovima Udruženja multiple skleroze Republike Srpske. 

Kriterijumi po kojima se vrši dodjela pomoći su slijedeći:

 • Jednokratnu novčanu pomoć mogu dobiti svi članovi Udruženja multiple skleroze Republike Srpske sa stalnim mjestom prebivališta na teritoriji Republike Srpske.

Udruženje može dodjeliti:

 1. običnu jednokratnu pomoć u maksimalnoj visini do 100 KM;
 2. vanrednu pomoć bez ograničenja njene visine;

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se članovima u teškom materijalnom položaju, za zadovoljavanje periodičnih izdataka koje oni ili njihove porodice ne mogu pokriti svojim radovnim prihodima.

Prednost pri dodjeljivanju ove vrste pomoći imaju:

 • lica koja nisu pokretna;
 • lica koja nisu u radnom odnosu;
 • lica koja se hronično nalaze u stanju socijalne potrebe;
 • lica koja ne mogu iz svojih redovnih prihoda pokriti troškove nabavka zimnici, ogrijeva i školskih udžbenika za djecu;
 • lica sa većim periodičnim izdacima koji nisu nastali njihovom krivicom;

Istom licu ne može se dva puta u toku godinu dana dodijeliti ovaj oblik pomoći.

Vanredna pomoć može se dodjeliti za slučaj:

 • nabavke lijekova, ortopedskih pomagala i troškove liječenja;
 • smrti osobe oboljele od multiple skleroze ili člana njegove uže porodice;
 • elementarne nesreće ili drugih vanrednih okolnosti na koje lice koje traži pomoć nije moglo uticati;
 • drugih vanrednih izdataka čije se plaćanje ne može odložiti a koji nisu nastali krivicom lica koje traži pomoć.

Postupak dodjeljivanja jednokratne novčane pomoći je slijedeći:

Lice koje traži pomoć mora se pismenim putem obratiti Udruženju.

Molba treba da sadrži:

 • opis materijalnih, porodičnih i stambenih prilika u kojima podnosilac živi;
 • namjena pomoći (razlog zbog koje mu je pomoć potrebna);

Kompletan Pravilnik o dodjeljivanju jednokratne pomoći članovima Udruženja multiple skleroze Republike Srpske možete skinuti OVDE.