srenfrdees

Nova web prezentacija udruženja za novi početak

16. 05. 25

U okviru procesa razvoja, moderniziranja i jačanja kapaciteta, Udruženje multiple skleroze Republike Srpske je pustilo u rad web stranicu dizajniranu u skladu sa najsavremenijim trendovima.

Nova web stranica omogućava članovima i svim drugim posjediocima jednostavno praćenje novosti i dešavanja u vezi sa aktivnostima Udruženja multiple skleroze Republike Srpske i najnovijim dešavanjim vezanih za multipla sklerozu, moderniji prikaz sadržaja, olakšano pretraživanje i pristup informacijama, te integraciju sa društvenim mrežama (facebook, linkedin i druge) i dijeljenje sadržaja. Upotrebom responsive web dizajna članovi i posjetioci mogu da nas prate i preko mobitela i tableta.

Na web stranici mogu se pronaći sve informacije o Udruženju, našoj Viziji, Misiji, djelatnosti i ciljevima i mnoge druge bitne i korisne stvari za oboljele od multiple skleroze i njihove najbliže. U okviru posebne rubrike „Kontakti“ nalazi se i email obrazac putom kojeg možete uputiti svoje prijedlog, sugestije i dobiti sve informacije o Udruženju i njegovom djelovanju.

Modernizacijom postojeće web stranice redizajniranjem, unaprjeđenjem funkcionalnosti i dodavanjem novih modula, Udruženje je dobilo reprezentativan produkt koji odgovara imidžu republičkog udruženja oboljelih od multiple skleroze.